Visites guiades

A peu pel Rec Comtal

Dissabte 19 de novembre

Activitat no permanent

Itinerari al llarg del Rec Comtal.

Des d'època romana fins al S. XIX la ciutat de Barcelona ha tingut en Montcada la seva principal font de subministrament d'aigua. En aquest recorregut, tot resseguint el traçat del Rec comtal, parlarem d'aquests 2000 anys d'explotació de l'aqüífer de Montcada. Durant l'itinerari es visitarà El Rec Comtal i la Casa de la Mina, testimonis de l'aprofitament de l'aigua de Montcada en època medieval i moderna respectivament, així com el complex de la Casa de les Aigües, conjunt patrimonial del darrer terç del segle XIX on hi descobrirem la petjada de la Revolució Industrial així com del Modernisme.

Horari: 10:00 h
Durada: 2.5 h
Idioma: Català
Avantatges Club Xatic
Gratuït per als socis del Club Xatic
Accesibilitat: NO
Lloc:
Espai d'atenció al visitat de la Casa del maquinista (Casa de les Aigües)
Tel.: 610144499
Correu electrónic: museumunicipal@montcada.org