Smitour

 

 

imatge

 

 

El projecte SMITour | SMart Turisme Industrial a la Mediterrània

El projecte SMITour identifica la necessitat de desenvolupar noves activitats de Turisme Industrial SMart (SMIT) com un repte comú per a les regions mediterrànies que vulguin potenciar els seus llocs industrials i de fabricació per tal de diversificar l'economia, estimular el creixement social i econòmic, minimitzar l'impacte ambiental i impulsar la investigació. i innovació tecnològica. L'elevat índex de participació de la indústria en els clústers de turisme industrial fa que aquest sector sigui ideal per experimentar amb tecnologies avançades i immersives que ja estan adoptant les indústries manufactureres i que s'han vist molt potenciades per la pandèmia combinant visites físiques i virtuals mitjançant l'ús de RA, VR. o MR (Realitat Augmentada, Virtual i Mixta). La combinació virtuosa del turisme industrial amb les tecnologies avançades dóna lloc al Smart Industrial Tourism (SMIT).

Objectius de SMITour:

El projecte pretén estudiar el potencial social i econòmic del turisme industrial SMart a les regions mediterrànies, avaluar l'estat de l'art mitjançant l'anàlisi de les bones pràctiques existents en turisme industrial i en l'ús de tecnologies avançades en el sector turístic, explorant vies per al desenvolupament. de les activitats de SMIT a les regions i ciutats implicades.

Resultats del SMITour:

El projecte abordarà reptes comuns aprofitant l'experiència i el coneixement dels socis i actors regionals mitjançant la creació de grups focals transnacionals i una sèrie de camps d'innovació temàtics per activar camins de co-disseny d'una estratègia comuna i un pla d'acció per a l' art SM. Turisme Industrial, contribuint així a diversificar el turisme i estimular el creixement social i econòmic mitjançant la innovació tecnològica. Mitjançant el projecte SMITour, els socis també milloraran la seva capacitat per mobilitzar els recursos (humans, tècnics, financers) i les estructures (de gestió i governança) necessaris per assolir aquests objectius.

SMITour està finançat pel programa Interreg Euro-MED a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i cofinançat pel Fons Rotatori Nacional per a la implementació de les polítiques de la UE.

Participants:

  1. Ajuntament de Prato (Soci Principal)
  2. Fundació Museu Tèxtil de Prato
  3. Universitat de Lisboa - Unitat de Recerca Empresarial (Portugal)
  4. Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (Espanya)
  5. Associació de la indústria de la roba hel·lènica (Grècia)
  6. Institut electrònic (Eslovènia)
  7. Facultat d'Economia i Empresa de Rijeka (Croàcia)

Pressupost total : 600.000 euros | Fons Interreg Euro-MED : 480.000 euros

Durada : 27 mesos (gener de 2024 - març de 2026)

Lloc web: https://smitour.interreg-euro-med.eu