Guardiola de Berguedà

Tot i que l’actual nucli de Guardiola de Berguedà que avui trobem ubicat al vell mig de l'aiguabarreig dels rius Bastareny i Llobregat, en el lloc anomenat antigament “La Ribera”, neix a començaments del segle XX, tots els seus territoris i antigues parròquies que formen el municipi es poden trobar documentades ja als segles IX i X. I és en aquesta mateixa època, concretament l'any 898 on trobem documentada per primera vegada l'existència del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. De l'any 939, ja entrat al segle X tenim la primera notícia de l'existència del Castell de Guardiola. Amb aquestes dades doncs, podem veure com el naixement de l'actual municipi de Guardiola de Berguedà es remunta a l'època del naixement també, de la Catalunya vella i de la política d’expansió i repoblació de totes les valls pirinenques efectuades per Guifré el Pelós i els seus directes descendents amb la seva independència de l'imperi franc i la unificació dels comtats catalans. 

La industrialització del país i de la comarca, també es feu notar en les terres d'àmbit rural. En aquesta època s’ampliaren vells molins hidràulics i la construcció d'algun de nou dins els termes de l'actual municipi de Guardiola. Així com també l'existència d'una farga per a la producció de ferro que en ple segle XVIII fabricava un dels millors acers de Catalunya. Tots aquests signes evidents de prosperitat culminarien a ple segle XIX amb la construcció dins el terme de Guardiola de la colònia industrial Pujol i Tomàs. Aquest complex industrial comptava amb la fabrica de ciment i calç hidràulica, teuleria i una important indústria de la fusta, que convertiren aquest lloc en un veritable nucli de vida i treball. La proliferació de les explotacions mineres a la zona, la construcció de noves carreteres que retornaven el seu paper estratègic a aquest indret i sobre tot el projecte de construcció d'una nova via fèrria per unir Barcelona amb el terme de Guardiola obriren les portes al naixement de l’actual municipi de Guardiola de Berguedà. Al segle XX amb la construcció de l'estació ferroviària al indret de “La Ribera” i l’arribada del primer tren l'any 1904, obrirà el camí de la industrialització i modernització no només de Guardiola, sinó de la resta de pobles de l'Alt Berguedà. Amb la construcció del nou carrilet de Guardiola al Clot del moro l'any 1914, amb el creixent negoci de la fusta i les noves activitats relacionades amb el transport, Guardiola es convertí en un poble miner i industrial però sobre tot en un nucli comercial.

Avui que la mineria i el tèxtil han fet fallida com a la resta de la comarca. Guardiola afronta el seu futur aprofitant les potencialitats de la seva posició estratègica i del seu patrimoni arquitectònic, industrial i natural.