Manufactura

Forn i obrador de ceràmica de l'Escaiola

Sabadell

Conjunt terrisser en molt bon estat. El soterrani, de 23 metres de llargada per cinc d’amplada, és l’espai principal on a cada extrem del qual, en extrems oposats, a llevant i ponent, s’ubiquen els dos forns. L’accés al soterrani es feia a través de tres obertures ubicades al sostre per on es baixaven i pujaven les peces cuites i la llenya adient per a la cocció.

Els dos forns són de l’estil denominat morú on la cambra superior està coberta amb una volta amb forats per facilitar la sortida de fums i controlar la fornada. El forn de ponent va ser el primer en localitzar-se. També és el que es conserva en millor estat i va mantenir-se en funcionament entre 1850 i 1860. La principal singularitat d’aquest forn rau en la seva estructura de cambres múltiples -també anomenada forn de torre- amb quatre plantes verticals i tres cambres de cocció superposades que permetien una elevada productivitat per cada fornada.

El forn de llevant és d’estructura més antiga, del darrer quart del segle XVIII, però no està tan ben conservat com l’anterior. De fet, es va trobar inutilitzat i reaprofitat com a pou d’aigües residuals ja que va deixar de funcionar al primer quart del segle XIX.  Aquest forn presentava una secció circular de 2,40 m. de diàmetre amb dues cambres superposades.

Els plafons explicatius ajuden a recórrer la seva història i funcionament.

A l’Espai Foc, que és com es denomina aquest conjunt, s’hi porten a terme exposicions de ceràmica, presentacions de llibres, concerts, teatre de petit format i exposicions d’artesania.

Com arribar-hi

  • Cotxe: Via Massagué, 5
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, parada Sabadell Plaça Major
  • Renfe, parada Sabadell Centre

De dilluns a divendres de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h

Entrada gratuïta

Compartir