Visites guiades

A peu pel Rec Comtal

Dissabte 17 de setembre

Activitat no permanent

Des d'època romana fins al S. XIX la ciutat de Barcelona ha tingut en Montcada la seva principal font de subministrament d'aigua. En aquest recorregut, tot resseguint el traçat del Rec comtal, parlarem d'aquests 2000 anys d'explotació de l'aqüífer de Montcada. Durant l'itinerari es visitarà El Rec Comtal i la Casa de la Mina, testimonis de l'aprofitament de l'aigua de Montcada en època medieval i moderna respectivament, així com el complex de la Casa de les Aigües de Montcada i els horts de la Ponderosa, últim testimoni de l'aprofitament agrícola de les aigües del Rec.

Horari: 10:00 h
Durada: 2.5 h
Idioma: Català
Preu: 3 €
Avantatges Club Xatic
Gratuït per als socis del Club Xatic
Accesibilitat: NO
Lloc:
Espai d'atenció al visitat de la Casa del maquinista (Casa de les Aigües)
Tel.: 610144499
Correu electrónic: museumunicipal@montcada.org