Activitats Virtuals

H2O! Gestiona l’aigua de tota la ciutat

Permanent

Joc online per conèixer les etapes del cicle integral del aigua en una ciutat.

Ets capaç de gestionar l’aigua de tota una ciutat i tots els recursos que se’n deriven?

H2O, el joc online del cicle integral de l’aigua, proposa crear i ampliar les infraestructures necessàries a mesura que la ciutat creixi, i fer front, així, als reptes tècnics i mediambientals que sorgiran.

I ves amb compte, que les peticions de la població s’hauran de’estar satisfertes en tot moment!

Aquest joc en línia de gestió de recursos té com a objectiu mostrar la complexa xarxa de subministrament d’aigua que necessiten les ciutats d’avui en dia.

Els usuaris d’H2O aprendran a planificar-ne la distribució i a garantir-ne l’abastaiment